Zdravotechnika

  • rozvody vody a odpadů v koupelnách rodinných a bytových domů
  • rozvody stoupacích potrubí (vody a odpadů) v bytových a panelových domech
  • výměna stoupacích vedení a rekonstrukce rozvodů vody a odpadů
  • dodávka a montáž kompletních rozvodů vody a odpadů vč.zařizovacích předmětů
  • rekonstrukce koupelen vč.stavebních prací a obkladů
  • dodávka a montáž strojního vybavení, filtračních stanic a stanic pro úpravy vody, čerpadel a domovních vodáren
  • montáže instalačních prefabrikátů (předstěnových systémů pro WC,bidety, pisoáry atd.)
  • plynofikace objektů, rozvody plynu z ocelových, měděných a jiných potrubních systémů
  • rekonstrukce starých plynových rozvodů v rodinných, bytových a panelových domech
  • projektové dokumentace a technické řešení