Inženýrské sítě

  •  výstavba nových plynovodních sítí z PE potrubí
  • prodloužení plynovodů z PE potrubí
  • výstavba plynovodních přípojek
  • výstavba vodovodů a vodovodních přípojek
  • výstavba kanalizací a kanalizačních přípojek, tlakové kanalizace
  • zhotovení projektových dokumentací, revizí a zkoušek plynovodů, vodovodů a kanalizací
  • geodetické zaměření
  • zemní výkopové práce